Foto: Ida Holth

Foto: Ida Holth

 

 

 

 

 

Jeg er utdannet ved Universitet i Oslo , med spesialisering i klinisk psykologi fra 1985. Siden har jeg videreutdannet meg  i familieterapi, mindfulness og EMDR,  som er en ny behandlingsform for traumer med gode forskningsresultater. Jeg har arbeidet i PP-tjenesten som skolepsykolog, ved psykiatrisk sykehus, på familievernkontor, i BUPA og som sakkyndig og meddommer for retten i barnefordeling og barnevernsaker.. De siste årene har jeg arbeidet ved et privat psykolog-psykiater senter i Tønsberg både som daglig leder og som vanlig deltager.

Min behandlingstilnærming er samtaleterapi med vekt på bevisstgjøring, økt oppmerksomhet og avspenning. Jeg arbeider også med kognitiv terapi, med følelser og metoder for traumebehandling.